Underhåll avser mer än filterbyte som är bara en del av det allmänna underhållet.

Vid sidan av filterbyte inkluderar underhåll även kontroll och rengöring av luftintagsgaller, friskluftskammare, aggregatventiler, blandare och värmeväxlare.

Dessutom ingår kontroll och eventuellt byte av frostskydd, luftfuktare, mätdetaljer, fläktdetaljer, lager och remmar samt kontroll av pumpar, kompressorer, drivenheter, elkablar och automatik.

Alltså utgör underhåll ett omfattande arbete och kompetent underhåll kan leda till allvarliga problem med kundens ventilationssystem. För att få bra ventilationsunderhåll rekommenderar vi att endast anlita professionella specialister för underhållsarbeten.

venthooldus


Kontakta

Finhol Blue OÜ
Aardla 23e
Tartu 50110
Eesti

finhol@finhol.com
+372 5817 1717

Samarbetspartner i Finland


Trakeen Oy
www.trakeen.fi
040 683 6800
myynti@trakeen.fi