Vedlikehold er ikke bare utskifting av filter, men en del av generell vedlikehold.

I tillegg til utskifting av filtre omfatter vedlikehold også befaring og rengjøring av uteluftsrist, friskluftskamre, ventilanordninger, blandingsdeler og varmevekslere.

I tillegg omfatter vedlikehold også kontroll av frostbeskyttelsesutstyr, luftfuktere, måleenheter, viftedeler, lagre og remmer, samt utskifting etter behov, også kontroll av pumper, kompressorer, fremdriftssystemer, elektriske ledninger og automatikk.

Vedlikeholdsarbeid er dermed nokså omfattende og ikke sakkyndig vedlikehold kan medføre mye trøbbel i kundens ventilasjonsutstyr. Vi anbefaler bruk av fagfolk med tilsvarende kompetanse til utføring av vedlikehold for å sikre høykvalitets vedlikehold av ventilasjon.

venthooldus


Kontakte

Finhol Blue OÜ
Aardla 23e
Tartu 50110
Eesti

finhol@finhol.com
+372 5817 1717

Samarbeidspartner i Finland


Trakeen Oy
www.trakeen.fi
040 683 6800
myynti@trakeen.fi