Liksom ventilationsunderhåll avser även ventilationssystem mer än bara rör, ventiler, ventilationsaggregat och luftvolymer i rummen.

Uppbyggnaden av ett ventilationssystem beror på mycket mer, från inneklimatet och särdragen av ett aktuellt rum till bra projektering.

För att kundens ventilationssystem skulle fungera felfritt behöver projektören ta reda på behoven avseende inneklimat, rummens mått, temperaturer, fuktnivåer och antalet personer i rummen samt behoven av automatik för funktion av ventilationssystemen.

Om grundligt förarbete och korrekt projektering åtföljs av professionellt utförande av ventilationssystemet kan man vara säker på att man får de bästa möjliga ventilationlösningarna.

ventsysteemid-smaller


Kontakta

Finhol Blue OÜ
Aardla 23e
Tartu 50110
Eesti

finhol@finhol.com
+372 5817 1717

Samarbetspartner i Finland


Trakeen Oy
www.trakeen.fi
040 683 6800
myynti@trakeen.fi