I likhet med vedlikehold av ventilasjon er omfatter oppbyggingen av ventilasjonssystemer ikke bare rør, plafonder, ventilasjonsutstyr og rommenes luftmengde.

Oppbyggingen av ventilasjonssystemer omfatter mye mer, helt fra inneklima, rommets særtrekk og forsvarlig prosjektering.

For at kunden skal kunne nyte plettfri drift av ventilasjonssystemet er det nødvendig å finne ut kundens inneklimabehov i de forskjellige rommene, romarealer, temperaturer, fuktighet og antall mennesker per rom, samt behov for automatikk ved drift av ventilasjonssystemer.

Hvis man kombinerer grundig forarbeid og prosjektering med profesjonell bygging av ventilasjonssystemer kan du være sikker på at du får beste ventilasjonsløsninger.

ventsysteemid-smaller


Kontakte

Finhol Blue OÜ
Aardla 23e
Tartu 50110
Eesti

finhol@finhol.com
+372 5817 1717

Samarbeidspartner i Finland


Trakeen Oy
www.trakeen.fi
040 683 6800
myynti@trakeen.fi