• Vedligeholdelse af ventilation

    Vedligeholdelse er ikke bare udskiftning af filtre – det er en del af den generelle vedligeholdelse.

    Udover udskiftning af filtre omfatter vedligeholdelse også eftersyn og rengøring af udvendige udluftningsventiler, friskluftskamre, ventilanordninger, blandingsdele og varmeudvekslere.

    Vedligeholdelse omfatter også eftersyn og udskiftning af frostbeskyttelsesudstyr, luftfugtere, måle- og ventilatordele, lejer og remme, samt udskiftning efter behov, også eftersyn af pumper, kompressorer, fremdriftssystemer, elektriske ledninger og automatik.

Vedligeholdelsesarbejde er dermed ret omfattende, og den forkerte vedligeholdelse kan medføre store skader i kundens ventilationsudstyr. Vi anbefaler brug af fagfolk med tilsvarende kompetencer til udførelse af vedligeholdelse for at sikre en vedligeholdelse af ventilationer i høj kvalitet.

venthooldus